Mijn ontwerp

In 2013 ben ik een eigen versterker gaan ontwerpen op basis van het PUSH PULL principe.

Om een realistische en ruimtelijke geluidsweergave te creëren, heb ik een "negative feedback" vrij model ontworpen.
Meestal wordt "negative feedback" gebruikt om afwijkingen, zoals brom en ruis, te corrigeren. Dit heeft als nadeel dat het geluid geremd wordt. Het geluid is daardoor minder realistisch en ruimtelijk.

De belangrijke facetten van mijn ontwerp zijn:

De voeding (mijn trots !)

Voedingsbrom is vaak in een buizenversterker hoorbaar. Om dit tegen te gaan heb ik een voeding ontworpen waardoor dit probleem tot het verleden behoort.
Tevens is de voeding zo gebouwd dat bij zware belastingpieken de gelijkspanning stabiel blijft.
Hierdoor wordt bij een hoger volume de geluidsweergave niet aangetast.

De opbouw

De opbouw van de versterker is zodanig ontworpen, dat er minder "koppel" condensatoren nodig zijn. Deze condensatoren beïnvloeden de frequentiekarakteristiek en daardoor ook het geluid.

De behuizing

De behuizing is zo ontworpen dat de voedings- en uitgangstransformatoren elkaar niet magnetisch beïnvloeden. Magnetisme kan namelijk brom veroorzaken.

In deze fase ben ik bezig om de versterker verder door te ontwikkelen. 

Technische specificaties volgen nog.